Lund og Heskestad > Artikler > Nyheter

Dåp

Dåp

Ta kontakt om barnedåp!

Mange vil husker å ha fått invitasjon til dåp fra sin lokale menighet kort tid etter at barnet ble født. Tidligere fikk menigheten melding om fødsel i posten straks et barn ble født dersom minst en av foreldrene var medlem av kirken. Nye regler gjorde at denne praksisen opphørte for noen år siden, men inntil høsten 2018 har det vært slik at informasjon om barn som er tilhørende Den norske kirke kan søkes opp i Medlemsregisteret. Derfor har vi fortsatt kunnet sende ut invitasjoner til dåp og informere om tilbud innen trosopplæringen.

Fra 1. oktober 2018 trer nye regler i kraft. Folkeregisterloven er blitt endret, og Den norske kirkes menigheter har mistet hjemmelen til å få opplysninger om fødsler hos medlemmer. Det betyr at kirkekontoret ikke lenger kan sende ut informasjon til medlemmer av kirken som har fått barn. Vi er fra og med oktober avhengig av at alle som ønsker dåp selv tar kontakt med kirkekontoret for informasjon og registrering.

https://kirken.no/nb-NO/daap/


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort