Eik Søndagsskole


Velkommen til søndagsskolen på Hovsherad bedehus enkelte søndager klokken 11.00. Se program nedenfor. 

Program for våren 2024:

18. februar (utgår)

3. mars     

17. mars 

 7. april    

 

Høsten 2023:

20. august

3. og 17. september

1., 15. og 29. oktober

12. november

26. november er det Familiegudstjeneste i Lund kirke kl. 11.00

10. desember er det Adventsgudstjeneste på Eik Bedehus kl. 11.00


Ta gjerne noen med deg og kom!

 

Kontaktperson: Ingvild Bakklund, tlf 936 01 729

Tilbake