Eik Søndagsskole


Søndagsskolen i Hovsherad samles på Eik bedehus annen hver søndag (oddetallsuker).

Velkommen til Eik Søndagsskole på Hovsherad bedehus, søndager kl. 11.00.
Kontaktperson: Ingvild Bakklund, tlf 936 01 729
 

Program for våren 2023: 
8. og 22. januar

5. og 19. februar

5. og 19. mars

2. og 16. april

 

Høsten 2023:

20. august

3. og 17. september

1., 15. og 29. oktober

12. november

26. november er det Familiegudstjeneste i Lund kirke kl. 11.00

10. desember er det Adventsgudstjeneste på Eik Bedehus kl. 11.00

 

Vi starter kl. 11:00
Ta gjerne noen med deg og kom!

Tilbake