Finnes det håp og glede i koronatiden?


En samtale om håp og glede i en tid mange opplever som tung og krevende. Leif Johannes Netland er ansatt ved Stavanger bispedømmekontor som rådgiver innen inkluderende kirkeliv. 

Les mer

 

Menigheten

Finnes det håp og glede i koronatiden?


En samtale om håp og glede i en tid mange opplever som tung og krevende. Leif Johannes Netland er ansatt ved Stavanger bispedømmekontor som rådgiver innen inkluderende kirkeliv. 

Les mer

Tomasmesse i Lund kirke


Søndag kl. 19.30 er det Tomasmesse i Lund kirke. Medvikende er sokneprest Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali. Vitnesbyrd ved Gunlaug Steinberg. Saksofon ved Anne Thu. Bønn og nattverd, Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. 

Les mer

 

Menigheten

Tomasmesse i Lund kirke


Søndag kl. 19.30 er det Tomasmesse i Lund kirke. Medvikende er sokneprest Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali. Vitnesbyrd ved Gunlaug Steinberg. Saksofon ved Anne Thu. Bønn og nattverd, Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. 

Les mer

 

Påmelding konfirmant 2022

Bli med som konfirmant i Lund kirke / Heskestad kyrkje!

Les mer

 

God påske!

Påskedag feirer vi oppstandelsen, at Jesus lever. Dette er dagen for å synge glade påskesanger. Her fra Lund kirke høres sang og musikk, og...

Les mer

 

Langfredag

Langfredag er påskens sørgedag.  Den handler om lidelsen Guds Sønn måtte gå gjennom, korsfestelse og død. Vanligvis har vi pasjonsgudstjene...

Les mer

 

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag var den dagen Jesus innstiftet nattverden. Denne påsken kan vi dessverre ikke møtes til gudstjeneste med nattverd, men her er ...

Les mer

 

Palmesøndag

Hva er palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag? På nettsiden og menighetens side på Facebook, blir påskens budskap delt gjennom o...

Les mer

 

Fasteaksjonen 23. mars

Les mer

 

Ny sekretær

Eivind Helland ny sekretær på kirkekontoret

Les mer

 

Orgel for framtida

Bli med å bidra til framtida for Lund kirkes orgel! 12. og 13. mars kl. 10.00-15.30 på Coop Extra.

Les mer

Flere saker