Sammen i menigheten


Enkel kveldsgudstjeneste i Lund kirke for hele menigheten kl. 19.30 ved sokneprest Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali.  Vel møtt til kirken!

Les mer

 

Menigheten

Sammen i menigheten


Enkel kveldsgudstjeneste i Lund kirke for hele menigheten kl. 19.30 ved sokneprest Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali.  Vel møtt til kirken!

Les mer

 

I kirken er det rom for deg

Les mer

 

Bønn for Ukraina

Hellige, treenige Gud, du som er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde! Sammen med kirker i hele verden kommer vi til deg og ber: besk...

Les mer

 

Temakafé

Temakafèen er et livssynsnøytralt tilbud for deg som har mistet en av dine nærmeste. Det er også for deg som har opplevd annet tap, som br...

Les mer

 

Hei, kan jeg spørre deg om noe?

Tre som forteller hvorfor de går i kirken.

Les mer

 

Tanker om tro

En samtale om tro og tvil. Åse Kvinen Røiland leser egne dikt. Sang ved Solvor K. Konstali: "Solbarn, jordbarn".

Les mer

 

Tanker om tro

John Nikolaisen deler tanker om tro og et ord fra Bibelen. Han synger "Barn, ikkje tenar" av Sølvi Helén Hopland, og Mannskvintetten synger...

Les mer

 

Hei, kan jeg spørre deg om noe?

Tre som forteller hvorfor de går i kirken.

Les mer

 

Tanker om tro

Bodil Ane Helland deler et bibelord som har betydd mye for henne. Vi får høre henne synge "Hvor jeg skal gå". Tekst og melodi av Tryve Skau...

Les mer

Flere saker