Kontaktinformasjon


Lund kirkelige fellesråd

Adresse: Stasjonsveien 7, 4460 MOI  - se kart
Telefon: 51 40 90 50
Epost:
kirkepost@lund.kommune.no

Kirkeverge

Terje Sindland

90769988

Send e-post

Sokneprest

Knut Svenning

90840441

90693119

Send e-post

Kantor

Solvor Kvåle Konstali

41624626

Send e-post

Sekretær

Eivind Helland

97414074

Send e-post

Trosopplærer

Kathrine Malmin Egeland

90602432

Send e-post

Kirketjener

Gretlies Rusdal

51402350

99240516

Send e-post

Kirketjener i Heskestad

Leif Hegelstad

90978171

Send e-post

Klokker i Heskestad

Tone Skårland Skjærpe

99785094

Send e-post

Lund kirkegårdsarbeider

Tommy Eik

992 52 633

Send e-post