Kontaktinformasjon


Lund kirkelige fellesråd

Adresse: Stasjonsveien 7, 4460 MOI  - se kart
Telefon: 51 40 90 50
Epost:
kirkepost@lund.kommune.no

Kantor

Solvor Kvåle Konstali

41624626

Send epost

Kirketjener

Gretlies Rusdal

51402350

99240516

Send epost

Kirketjener i Heskestad

Leif Hegelstad

90978171

Send epost

Kirkeverge

Terje Sindland

90769988

Send epost

Klokker i Heskestad

Tone Skårland Skjærpe

99785094

Send epost

Lund kirkegårdsarbeider

Tommy Eik

992 52 633

Send epost

Sekretær og trosopplærer

Eivind Helland

97414074

Send epost

Sokneprest

Knut Svenning

90840441

90693119

Send epost