Lund kirke


Lund menighet har som visjon misjonsbefalingen og det dobbelte kjærlighetsbudet.


Fra hjerte til hjerte

«Logoen viser to åpne hjerter hvor slagordet kommer ut av hjertene fra et åpent kors. Med denne logoen ønsker vi å vise at vi vil være inkluderende og dele vår tro. Dette er en stor utfordring for hele menigheten. Vi utfordrer hverandre med Guds hjelp til å leve etter denne visjonen.»

 

Matt 22,37-40 
"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene."

Matt 28,19-20 
"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
 

 

Les mer om kirken her.

Tilbake