Lund kirkelige fellesråd 2019-2023


Se medlemmene her.

Arne Lindland (leder) 
Jofrid Stene (nestleder)
Stein Rettedal
Torfinn Vestbøstad
Sonja Surdal (kommunens representant)
Kåre Erling Mjølhus (prost)

Økonomiplan for 2019-2022

Tilbake