Georadarundersøkelse på Heskestad gml kyrkjegard


Les rapport og se animasjonsfilm fra georadarundersøkelsen på Heskestad gamle kyrkjegard: 

 

Tilbake