Ny sekretær


Eivind Helland ny sekretær på kirkekontoret

Eivind Helland ny sekretær på kirkekontoret
Eivind Helland er ansatt som sekretær på kirkekontoret i
30 % stilling. Fra tidligere har han en deltidsstilling som trosopplærer og har også i det siste arbeidet ekstra med regnskapet på kirkekontoret. Eivind er utdannet fysioterapeut og har privat praksis i Lund Næringshage, i samme bygg som kirkekontoret. Han vokste opp på Moi og har vært aktiv i kirka, blant annet formann i Ungdomsklubben. Han har også hatt lederverv innen idrett og vært medlem av menighetsråd

Tilbake