Drive-in gudstjeneste 17. mai


drive-in gudstjeneste kl. 12.00 ved NordDan fabrikker etter bilkortesjen. Medvirkende er sokneprest Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali. Mai Barnegospel, Moi Soul Children og en dansegruppe med barn deltar. Se programmet for 17. mai her....

 

Enn så lenge må vi leve med de begrensningene som våre smittevernregler gir oss for å ta vare på liv og helse. Samfunnet er på vei mot å åpnes opp, selv om det lokalt vil kunne være strengere tiltak noen steder. Noen gudstjenester har blitt avlyst, og noen blir holdt utendørs. Uavhengig av hvilke tiltak som til en hver tid gjelder, er du velkommen til å ta kontakt med presten for samtale, soknebud med mer. Andre ansatte er også tilgjengelige. Kontaktinformasjon er på denne nettsiden under "om oss" i menyen oppe på siden. Har du spørsmål om smittevern, kontakt gjerne kirkevergen. Enn så lenge oppfordres vi til å ikke krysse kommunegrensene på våre arrangementer. 

Tilbake