Sommerens gudstjenester


Lund kirke søndag 27. juni kl. 11.00
Tema: Skaperverkets dag, 
ved sokneprest Torbjørn Hestnes og kantor Solvor Konstali.
Nattverd. Takkoffer til stiftelsen Korsvei.

Heskestad kyrkje 4. juli kl. 11.00
Aposteldagen, 
ved sokneprest Torbjørn Hestnes og kantor Solvor Konstali.
Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Lund kirke søndag 27. juni kl. 11.00
ved sokneprest Torbjørn Hestnes.
Dåp og nattverd. Takkoffer til Daudi.

 

Smittevrensregler

 

Fortsatt har vi restriksjoner i forbindelse med Covid-19. Oppdatert retningslinjer for Den norske kirke finner du her. Samfunnet er på vei mot å åpnes opp, selv om det lokalt vil kunne være strengere tiltak noen steder. Veileder for Lund menighet
Veileder for Lund menighetssenter 

 


 

Tilbake