Jubileumsfest på Lund prestegård


Kirkekaffe etter friluftsgudstjenesten i Haien ble i prestegårdshagen. Mer enn hundre personer møtte fram til jubileumsfest for OVF i prestegårdshagen på Moi. Det var sang av Guro Utne Salvesen, akkompagnert av kantor Solvor K. Konstali. Forsamlingen ble ønsket velkommen av sokneprest Knut Svenning, det var hilsen fra ordfører Magnhild Eia, tale fra to representanter fra OVF, kommunikasjonsdirektør Judy Velle Hafredal og kommunikasjonsrådgiver Sigrunn Berdal. Det var også foredrag om prestegårdens historie og prester som har bodd der ved museumsbestyrer Per Christoffer Salvesen, samt en enkel bevertning og omvisning i presteboligen og museet. 

Fotograf er Stein Rettedal.

 

  

  

  

 

 

 

Den 15. august fant feiringen sted på Lund prestegård på Moi, som i sin tid var en storgård da Lund prestegjeld var sentrum i et prestegjeld som innbefattet Sirdal, Bakke, Gyland, Nes og Lund. Det staselige tømmerhuset i to høyder har valmtak og stor gang gjennom huset. Over inngangsdøren står inskripsjonen «Gud alene æren 1779-1920». I 1920 var huset endret etter tegninger av arkitekt Georg Eliassen. Stabburet, også i laftet tømmer, står på tunets sørside og kan føres tilbake til 1700-tallet. Hele anlegget og den staselige hovedbygningen har høy aldersverdi og har gjennom generasjoner utgjort det geistlige tyngdepunktet i bygda. OVF har mellom ulike presteskifter oppgradert den store presteboligen. I 2017 ble det lagt inn nytt varmeanlegg og gangen ble rehabilitert med fliser i samarbeid med Kulturavdelinga i Rogaland.

Mer informasjon på OVF's Facebook og nettside.

Tilbake