Konfirmasjon i Heskestad kyrkje


Søndag 19. september kl. 11.00 er det konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Knut Svenning og kantor solvor K. Konstali. Det blir sang ved Inga Merethe Fjerdingstad. Takkoffer til menighetsarbeidet. 

 

Smittevernregler

Fortsatt har vi restriksjoner i forbindelse med Covid-19. Oppdatert retningslinjer for Den norske kirke finner du her. Samfunnet er på vei mot å åpnes opp, selv om det lokalt vil kunne være strengere tiltak noen steder.

Veileder for Lund menighet
Veileder for Lund menighetssenter 

Tilbake