Avslutning av Koronarestriksjoner


Avslutning av Koronarestriksjoner i Lund menighet
Som sikkert alle har fått med seg opphevet regjeringen Koronarestriksjonene i Norge fra og med
12. februar. Det er ikke lenger noen påbud, kun noen få anbefalinger: Det anbefales at Koronasyke bør holde seg hjemme i 4 døgn. Forøvrig er anbefalingen å «bruke sunn fornuft» Detaljer finnes på «Helsenorge.no»
DETTE BETYR AT ALL AKTIVITET I MENIGHETEN KAN SKJE UTEN SPESIELLE TILTAK, OGSÅ PÅ MENIGHETSSENTERET.
Det er fortsatt noen personer som av forskjellige årsaker er spesielt sårbare for Korona. Det er viktig at vi i menigheten og kirken bidrar til at disse også kan delta i fellesskapet på en trygg måte. De vil ha behov for litt ekstra avstand til andre selv om meteren som prinsipp er opphevet. Vi bør derfor være ekstra oppmerksomme.
Til slutt vil vi takke alle dere, frivillige og ansatte, som har gjort en formidabel innsats i disse snart to årene for å overholde restriksjonene, og samtidig vært kreative og gode til å drive så mye aktivitet som mulig til enhver tid!
Moi 12. februar 2022
«Koronakomiteen» i Lund Menighet.

Tilbake