Tomasmesse søndag


Gudstjeneste 26. mars kl. 19.30 (husk sommertid!) i Lund kirke v/prest Reidar Bjaanes og kantor Solvor K. Konstali. Vitnesbyrd ved Reidar Bjånes. Sang: Line Larsen og Solvor K. Konstali, Nadia Tønnesen Moi og Lucia Jonarsia. Takkoffer til Åpne Dører.

Velkommen til kirken! 

Tilbake