Kveldsgudstjeneste i Lund kirke


Søndag 23. april kl. 19.00 v/prestevikar Emma Nesvåg og kantor Solvor K. Konstali. Konfirmanter deltar. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Velkommen til kirken! 

Tilbake