Lys Våken-gudstjeneste


Første søndag i advent, familiegudstjeneste i Lund kirke 27. november kl. 11.00 v. prest Rolf P. Eriksen og kantor Solvor K. Konstali. Sang, dans og annen medvirkning ved Lys Våken-barna og trosopplærer Kathrine M. Egeland. Takkoffer til kristen Interkulturelt Arbeid (KIA).

Velkommen til kirke! 

 

Tilbake