Varsle


Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold, slik at det kan gjøres noe med.

Det er ønskelig at uønskede hendelser blir tatt opp. Alle har rett til å melde fra om uønskede hendelser. Med uønskede hendelser menes adferd som ikke er i samsvar med generelle lover, regler, etiske normer eller menighetenes etiske retningslinjer.

I utgangspunktet bør en melde fra på lavest mulig nivå så raskt som mulig. Med dette menes til nærmeste leder, tillitsvalgt eller Kontaktutvalget i Lund Menighet. I saker der dette føles vanskelig, kan man melde fra til nivået over, eller en person i menigheten du har tillit til.

Den som mottar varsel om uønskede hendelser, har plikt til å følge opp saken så raskt som mulig.

Oppfølgingen av melding om uønsket adferd, skal skape trygghet for at det ikke skal skje igjen.

Brudd på etiske retningslinjer vil bli fulgt opp.  Alle berørte parter skal bli hørt. 

Den som har blitt utsatt for hendelsen, skal få tilbakemelding innen 8 dager om hvordan saken vil bli behandlet. 

En annen grei måte å varsle på er elektronisk via «mittvarsel.no» som Den norske kirke nå har tatt i bruk. Den er åpen både for ansatte og frivillige, samt for alle andre. Linken til varsling i Lund kirkelige fellesråd er:

https://portal.mittvarsel.no/skjema/lund-kirkelige-fellesrd-/MkLrVZ14s0jJpNOY.1375?lang=no

 

Mulig straffbare forhold skal anmeldes til politiet og ikke behandles internt.

 

Tilbake