Grønn menighet


Lund er den første menigheten i bispedømmet som har fått dette nye diplomet som er gitt som en påminnelse om å holde fokus på den forpliktelsen som menigheten har sagt ja til.

Hva er grønn menighet?

Tilbake