Gudstjenester i sommer


Søndag 7. juli kl. 11.00, gudstjeneste i Lund kirke v/ prest Rolf Eriksen og Ilze Jaunzeme. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 21. juli kl. 11.00, gudstjeneste i Steine skolehus v/ prestevikar Daniel Tonheim. Sang og musikk ved Arild Øgreid. Ta med mat og noe å sitte på. Takkoffer til Steine skolehus.

Søndag 11. august kl. 11.00, friluftsgudstjeneste i Haien (ved Lund kirke). Prest Leif Wikøren Nielsen og kantor Solvor K. Konstali. Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.  

Søndag 25. august kl. 11.00, bygdedagsgudstjeneste i Heskestad kyrkje kl. 11.00 v/ prost Ingun S. Barane og kontor Solvor K. Konstali. Sang v/Heskestadkoret. Takkoffer til menighetsarbeidet. 

 

Hjertelig velkommen!

Tilbake