Gudstjeneste i Hovsherad


Søndag 23. juni kl. 11.00, friluftsgudstjeneste på Treskofestivalen ved Daniel Tonheim og kantor Solvor K. Konstali. Sang v. Oline D. Hove. Takkoffer til Daudi, vennskapsmenigheten i Tanzania.

Hjertelig velkommen!

Tilbake