Gudstjeneste Lund kirke


Søndag 8. oktober kl. 11.00 v/sokneprest Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali. Det blir presentasjon av  det nye menighetrådet. Nattverd. Takkoffer til  Kristen Interkulturelt Arbeid - KIA.

Velkommen til kirke!

Tilbake