Eik bedehus 10. desember


Andre søndag i advent er det familiegudstjenetse kl. 11.00 v/sokneprest Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali. Det blir sang og lystenning ved Eik Søndagsskole og kollekt til søndagsskolearbeidet. I forlengelsen av gudstjenesten blir det kirkekaffe og gang rundt juletreet. 

Hjertelig velkommen!

Tilbake