Soul Church-gudstjeneste i Nordanhallen


søndag 10. mars kl. 11.00 v/sokneprest  Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali. Disse deltar: Moi Soul Children og dansegruppa, Moi Barnegospel, Heskestad barnekor, Lund menighetskor. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Etter gudstjenesten stiller konfirmatene med kirkekaffe, og det er misjonsløp til inntekt for årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp. 

Hjertelig velkommen!

Tilbake