Sammen i menigheten


Lund kirke 7. juni kl. 19.30: Sang og musikkgudstjeneste "Sammen i menigheten" - konsert v/Tore Thommasen.

Søndag 11. juni kl. 11.00 blir det friluftsgudstjeneste på Dybing Farm. Medvirkende er: prest Reidar Bjaanes, kantor Solvor K. Konstali, Emma Charlotte Nesvåg, sang v/Marianne Brogeland. Det blir også markerig av jubileum i bispedømmet med presentasjon av kirkebåt med seil og logoer. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Tilbake