Sommerkonsert i Lund kirke


Mange sangglade frammøtte fikk oppleve en forsmak på sommeren i sang og toner i Lund kirke torsdag 25. mai. Medvirkende var Lund menighetskor ved dirigent Solvor Kvåle Konstali, Sirdal Blandakor ved dirigent Hanne Fodstad, sang ved Margunn Kyllingstad og Sven Sandvik, Bodil Ane Helland og Solvor Kvåle Konstali, Jostein Drivenes og Jostein Skåland, Ingvild Drivdal Eikeland på fløyte og Oddbjørn Stakkeland på piano. Det blir ny anledning til å høre disse to korene i Tonstad kyrkje torsdag 1. juni kl. 19.30. (Foto: Knut Svenning)

 

 

Tilbake