Heskestad menighetsråd 2019-2023


Se medlemmene her.

 
Medlem av Heskestad menighetsråd
 
1.   Jofrid Eddy Stene          (leder)
2.   Torfinn Vestbøstad         (nestleder)
3.   Ingjerd Helen Aase Grøsfjell       
4.   Yngve Karlsen Heskestad
5.   Knut Svenning                (sokneprest)
 
Varamedlemmer
      Torhild Margrethe Helleren
      Liv Jorunn Bilstad
 
 
 
 
Tilbake