Heskestad menighetsråd 2023-2027


Se medlemmene her.

 
Medlem av Heskestad menighetsråd
 
1.   Bjørg Skjærpe          (leder)
2.   Jofrid Eddy Stene   (nestleder)
3.   Tone Skårland Skjærpe
4.   Kjellaug Else Refsland
5.   Knut Svenning        (sokneprest)
 
Varamedlemmer
Yngve Karlsen Heskestad
Ingjerd Helen Aase Grøsfjell 
Leif Hegelstad
 
Tilbake