Knøttekos Heskestad


Velkommen til Knøttekos i kirkestua på Heskestad.

Torsdager i partallsuker fra 9.30-12.00

Sangsamling kl. 10.00

 

Tilbake