Misjonsprosjektets økonomisk mål er nådd


Det økonomiske målet for bidrag til misjonsprosjektet i Elfenbenskysten er nådd!

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt.

Tilbake