Lund menighetsråd 2019-2023


Se medlemmene her.

Medlemmer   
1.    Nils Otto Nilsen Eidem   (leder)
2.    Arne Lindland
3.    Stein Rettedal
4.    Signe Meland Egeland    (nestleder)
5.    Anne Lill Modalsli Øverland
6.    Anne Sofie Hansen
7.    Knut Svenning                (sokneprest)
 
Varamedlemmer
Merethe Fauskanger
Ingrid Moen Ravndal
Morten André Olsen
Arne Sverre Rafoss
Kirsti Johanne Imhof
 
 
Tilbake