Kvinnenes internasjonale bønnedag 1. mars kl. 17.00


Kvinnenes internasjonale bønnedag 2024, fredag 1. mars kl. 17.00 i pinsemenigheten Sion.

Besøk av Jofrid Brennsæter.

 

Bønnedagen er et internasjonalt økumenisk prosjekt. Kvinnenes internasjonale arbeid i Norge ledes av en nasjonal komite som oppnevnes av Norges Kristne Råd. Norges Kristne Råd og Det Norske Bibelselskap bistår komiteen med ulike sekretariatsoppgaver.

Tilbake