Forrykende god gospel på Moi


Gladsang med innlevelse fylte kirken en torsdagskveld i fastetiden 2014.

Lund Menighetskor sammen med den amerikanske gospelartisten Angela Primm og pianisten Elsa Harris sang amerikansk sørstatsgospel med skikkelig trøkk.

Tilbake