Gudstjenester


MISJONSGUDSTJENESTE 
Haien v/Lund kirke søndag 28. februar kl. 11.00.

Tale og misjonsinformasjon ved John Olav Dankel, tidligere Kamerunmisjonær og sokneprest.
Takkoffer til Laos-prosjektet NMS. Ta på varme klær og ha gjerne med stol eller noe å sitte på.

Det anbefales fra helsemyndighetene at personer ikke krysser kommunegrenser for å delta på arrangementer i annen kommune enn hjemkommunen.

 


 

 

Foto: Stein Rettedal

LUND  KIRKEKONTOR  og  COVID-19
Av smittevernhensyn ønskes henvendelser per telefon eller e-post inntil videre. Ansatte vil være tilstede på kontoret som vanlig. Dersom behov for fremmøte må det avtales.
Kirkeverge Terje Sindland : 907 69 988
Sokneprest Knut Svenning : 906 93 119

Det er utarbeidet smittevernsregler for gudstjenester og kirkelige handlinger, samt for ulike arrangementer og utleie av lokaler. For mer informasjon om smittevernstlltak, kontakt kirkevergen.

Tilbake