Årsmøte utsettes


Det planlagte ÅRSMØTE i Lund menighet onsdag 24. mars utsettes inntil videre grunnet nye nasjonale smittevernsregler. Det samme gjelder menighetsmøte angående ny liturgi for hovedgudstjenesten. 

Det anbefales fra helsemyndighetene at personer ikke krysser kommunegrenser for å delta på arrangementer i annen kommune enn hjemkommunen.

 


 

 

Foto: Stein Rettedal

LUND  KIRKEKONTOR  og  COVID-19
Av smittevernhensyn ønskes henvendelser per telefon eller e-post inntil videre. Ansatte vil være tilstede på kontoret som vanlig. Dersom behov for fremmøte må det avtales.
Kirkeverge Terje Sindland : 907 69 988
Sokneprest Knut Svenning : 906 93 119

Det er utarbeidet smittevernsregler for gudstjenester og kirkelige handlinger, samt for ulike arrangementer og utleie av lokaler. For mer informasjon om smittevernstlltak, kontakt kirkevergen.

Tilbake