Ønsker du noen å snakke med?


Ønsker du noen å snakke med?

Mye er i forandring og situasjonen kan føles utfordrende. Har du behov for noen å snakke med, litt forbønn, et sangtips eller en oppmuntrende melding? Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med Lund og Heskestad menigheter. Du kan ta kontakt på melding, mail eller telefon:

  • Knut Svenning, sokneprest

Mobil: 90693119

Mail: soknepresten@lund.kommune.no

 

Tilbake