Bønn


Jeg oppfordrer alle i menighetene Heskestad og Lund til å ta en telefon  ...

I denne tiden med fare for virus-smitte tar vi alle del i en nasjonal dugnad. Det gjelder å hindre at de mest utsatte blant oss blir smittet og syke. For noen vil belastningen være større enn for andre. Jeg oppfordrer alle i menighetene Heskestad og Lund til å ta en telefon til naboer og bekjente som kan kjenne på ensomhet og sitter mye alene. Kanskje noen trenger en hjelpende hånd for å hente posten eller å handle i butikken. Vær også med i bønn.
Mvh. Knut
soknepresten

Bønn i møte med Korona-viruset
Far i himmelen,
se til oss her på jorden.
Vi kjenner oss små i møte med Korona-viruset.
Vi ber om beskyttelse for de sårbare og svake.
Gi håp og helbredelse til de syke,
Kom med din fred til de som er redde.
Beskytt helse- og omsorgsarbeiderne.
Vi ber for barn, eldre, kronisk syke, familier, bedrifter
og alle som blir hardt rammet av epidemien.

Se til de som frykter tap av inntekt og arbeid.
Gi visdom til de som styrer i vår kommune,
i Norge og i andre land,
så de beslutter og handler rett.
Vis oss hva vi kan gjøre.

Herre Jesus Kristus,
du som helbredet syke og tok deg av de hjelpeløse,
du som tok på deg lidelsen og gikk veien til korset for vår frelse,
miskunn deg over oss.
Amen.

 

Tilbake