Bli med i Felleskoret til årets fellesmøter!


Fellesmøtene 2019

PROSJEKTKOR

I forbindelse med Fellesmøtene på Moi inviterer vi ungdom og voksne til å bli med i «Lunds korteste kor!»:  

2 øvelser og 2 opptredener!

Øvelser mandag 14.januar kl 19.30 på Menighetssenteret og mandag 21.januar kl 19.30 på Sion.

Velkommen både til deg som ikke synger i kor til vanlig, og deg som gjør det. Vi øver inn 2-3 sanger og synger på Sang- og Musikkmøtet i Heskestad Kyrkje torsdag 24.januar kl 19.00 og i avslutningsgudstjenesten i Lund kirke 27.januar kl 11.

Leder for koret: Solvor K. Konstali (Tlf 41624626)

Velkommen!!

Tilbake