Høsttakkefest


Oktober ble innledet med høsttakkefest i Lund kirke. Bygdekvinnelaget pyntet med høstens vakre farger i blomster, frukt og grønnsaker, og barna bar inn høstens grøde i prosesjon ledet an av klokker, kirketjener og dåpsfølget. Moi Soul Children, Tina, Guro og Lilly Aurora med flere sang, og kantor Solvor spilte under takkofferet sin egen variasjon over Grønnsakspisesangen til stor gjenkjennelse og glede for store og små. Etter gudstjenesten fikk alle smake på høstens avling.

Teksten for høsttakkefesten var fra 1Kong 17 om profeten Elia og enken i Sarepta, og både Elia og enken i Sarepta dukket opp i gudstjenesten. 

  

  

 

Tilbake