Bygdedag i Heskestad


Bygdedagen i Heskestad ble i år arrangert for 49. år på rad. Slik tradisjonen har vært, var det først gudstjeneste i Heskestad kyrkje, etterfulgt av en utvidet kirkekaffe og et interessant foredrag etter kirkekaffen. Gudstjenesten 27. august var det første av i alt fire denne høsten med tema knyttet opp mot femhundreårs jubileet for reformasjonen. Tidligere biskop i Stavanger, Ernst Baasland talte over temaet "Nåden alene". I foredraget som fulgte fortalte den tidligere teologiprofessoren på en levende og lett tilgjengelig måte om reformasjonen i Tyskland og Danmark-Norge, og knyttet det hele opp mot lokale forhold i Stavanger og enda til Heskestad.

I gudstjensten delltok Heskestadkoret og Lene Mari H. Halvorsen med sang. Det var et eget søndagsskole-arrangement for barna under deler av gudstjenesten.

  

  

  

 

Tilbake