Konsert 12. nov 2016


Store og små var samlet til høsttakkefest i Lund kirke søndag 1. oktober. Bygdekvinnelaget hadde pyntet med det vakre høsten bronger av blomster, frukt og grønnsaker. Barn bar deltok i inngangsprosesjonen sammen med dåpsfølget, og alle fikk smake på høstens gode avling til kirkekaffen. Det var sang av Moi Soul Children, Tina, Guro og Lilly Aurora og medvirkning av  mange flere. Takkofferet gikk til Sambolabo, og under kollekten spilte Solvor en virkelig flott variasjon over tema "Grønnsakspisersangen" som hun hadde arrangert selv.
Teksten var fra 1Kong 17 om profeten Elia og Enken i Sarepta. Begge to dukket opp i gudstjenesten.

        

 

   

 

Tilbake