Cellegrupper


Cellegruppe - noe for deg?

Hva er en cellegruppe?

1. Et småfellesskap der folk kan treffes i en mindre sammenheng enn på en vanlig gudstjeneste.

2. En samling  av mennesker som bryr seg om hverandre, som sammen har et ønske om å bli mer lik Jesus og bli mer kjent med Guds hjerte  og hans vilje for våre liv.

3. Hvert medlem av en cellegruppe har en mulighet til å legge fram emner som ligger vedkommende på hjertet.

4. Cellegrupper er det naturlige stedet for kristne å lære å tjene andre gruppemedlemmer så vel som utenforstående.

5. Et sted hvor ingen skal oppleve å være ufrivillig alene.

Har du lyst til å bli med i en gruppe så ta kontakt med en av disse:

Kirkekontoret: 51 40 49 00
Arne Lindland: 51 40 18 03

Du trenger ikke være aktiv i menigheten for å bli med. Alle er hjertelig velkommen.

Tilbake