Lund menighetskor


Lund Menighetskor er tilknyttet Lund menighet. Vi er en kjekk gjeng i forskjellige aldre, og synger alt fra salmer til gospel og pop og andre ting.  Vi synger i forskjellige sammenhenger, blant annet gudstjenester, kulturarrangementer, konserter….

Lund menighetskor har øvelse mandager kl.19.30-21.00 på Menighetssenteret.

Høsten 2022 er øver vi kl. 19.00-20.30. (pga veiarbeidet på E39)

Oppstart etter sommeren: 22. august 2022

Kontakt gjerne dirigent Solvor (41624626) for mer informasjon

Velkommen!!!

 

Fotograf: Stein Rettedal

 

Tilbake