Heskestadkoret


Heskestadkoret er et bygde- og menighetskor som hører til i Heskestadbygda.

Vi er en fin gjeng, for tiden mest damer (men vil gjerne ha med mannfolk også) som øver omtrent annenhver tirsdag i Kyrkjestova ved Heskestad kyrkje. Reportoaret er variert, både kristne sanger og salmer (nye og eldre), viser og folkesanger, og en og annen popsang. De fleste sangene er på norsk, og vi synger vanligvis tostemt. Vi synger i mange forskjellige sammenhenger, blant annet gudstjenester, kulturarrangementer og konserter. Korets julekonsert i desember er veldig populær og trekker mye folk.

Vi vil gjerne ha med flere i koret!

Kontakt gjerne dirigent Solvor (416 24 626) for mer informasjon.

Velkommen!

Tilbake