Kirkevalget 2023


www.kirkevalget.no

11. september var det valg av hvem som skal styre de neste fire årene i menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte.

 

Resultat i Heskestad sokn       

Det var totalt 81 personer som stemte ved kirkevalget i Heskestad sokn. Av disse stemte 44 på bispedømmerådsvalget og 81 på menighetsrådsvalget. En kunne stemme på ett eller begge valgene.

På forhånd stemte 2 personer digitalt og 0 personer på papir. Resten stemte på vanlig måte på valgdagen.

Heskestad menighetsråd

Stemmetall

Faste medlemmer:

 

1 Bjørg Skjærpe

101

2 Jofrid Eddy Stene

96

3 Tone Skårland Skjærpe

96

4 Kjellaug Else Refsland

94

 

 

Varamedlemmer:

 

5 Yngve Karlsen Heskestad

89

6 Ingjerd Helen Aase Grøsfjell

83

7 Leif Hegelstad

1

 

 

Bispedømmerådsvalget

 

Nominasjonskomiteens liste

4

Bønnelista

20

Frimodig kirke

1

Åpen folkekirke

18

Blanke

1

Sokneprest Knut Svenning er fast medlem i menighetsrådet.

 

Resultat i Lund sokn

Det var totalt 184 personer som stemte ved kirkevalget i  Lund sokn. Av disse stemte 87 på bispedømmerådsvalget og 184 på menighetsrådsvalget. En kunne stemme ved ett eller begge valgene.

På forhånd stemte 58 personer digitalt og 10 personer på papir. Resten stemte på vanlig måte på valgdagen.

Lund menighetsråd

Stemmetall

Faste medlemmer:

 

1 Nils Otto Nilsen Eidem

256

2 Jostein Skåland

240

3 Gro Salvesen

216

4 Nina Cecilie Karlsen

215

5 Kjell Erfjord

214

6 Wenche Henny Røyland Pedersen

204

Varamedlemmer:

 

7 Turid Helene Grandalen Steinnes

199

8 Morten André Olsen

197

9 Einar Ståle Torland

197

10 Arne Sverre Rafoss

189

 

 

Bispedømmerådsvalget

 

Nominasjonskomiteens liste

24

Bønnelista

20

Frimodig kirke

23

Åpen folkekirke

15

Blanke

5

 

Sokneprest Knut Svenning er fast medlem i menighetsrådet.

 

Valgdeltakelse Heskestad sokn:

Antall personer som stemte ved ett eller begge valg: 81

Valgdeltakelse i prosent totalt: 28%

Antall personer som forhåndsstemte: 2

 

Valgdeltakelse Lund sokn:

Antall personer som stemte ved ett eller begge valg: 184

Valgdeltakelse i prosent totalt: 12%

Antall personer som forhåndsstemte: 68