Møteinnkallinger og referater fra menighetsrådene og fellesrådet.


Lund menighetsråd

Referat fra LMR 4.6.2024

Innkalling til LMR 4.6.2024

Innkalling til LMR 29.4.2024

Referat fra LMR 25.4.2024

Innkalling til LMR 25.4.2024

Referat fra LMR 7.3.2024

Innkalling til LMR 7.3.2024

Referat fra LMR 1.2.2024

Innkalling til LMR 1.2.2024

Referat fra LMR 7.12.2023

Innkalling til LMR 7.12.2023

Referat fra LMR 9.11.2023

Innkalling til LMR 9.11.2023

Referat fra LMR 19.10.2023

Innkalling til LMR2 19.10.2023

Innkalling til LMR1 19.10.2023

Referat fra LMR 31.8.2023

Innkalling til LMR 31.8.2023

Referat fra LMR 6.6.2023

Innkalling til LMR 6.6.2023

Referat fra LMR 27.4.2023

Innkalling til LMR 27.4.2023

Referat fra LMR 9.3.2023

Innkalling til LMR 9.3.2023

Referat fra LMR 24.1.2023

Innkalling til LMR 24.1.2023

 

Heskestad menighetsråd

Referat fra HMR 23.5.2024

Innkalling til HMR 23.5.2024

Innkalling til HMR 29.4.2024

Referat  fra HMR 14.3.2024

Innkalling til HMR 14.3.2024

Referat fra HMR 18.1.2024

Innkalling til HMR 18.1.2024

Referat fra HMR 23.11.2023

Innkalling til HMR 23.11.2023

Referat fra HMR 5.10.2023

Innkalling til HMR 5.10.2023

Referat fra HMR 7.9.2023

Innkalling til HMR 7.9.2023

Referat fra HMR 1.6.2023

Innkalling til HMR 1.6.2023

Referat fra HMR 20.4.2023

Innkalling til HMR 20.4.2023

Referat fra HMR 7.3.2023

Innkalling til HMR 7.3.2023

Referat fra HMR 19.1.2023

Innkalling til HMR 19.1.2023

 

Lund kirkelige fellesråd

Møtebok for LKFR 13.6.2024

Innkalling til LKFR 13.6.2024

Referat fra LKFR 16.4.2024

Innkalling til LKFR 16.4.2024

Referat fra LKFR 14.3.2024

Innkalling til LKFR 14.3.2024

Referat fra LKFR 13.12.2023

Innkalling til LKFR 13.12.2023

Referat fra LKFR 2.11.2023

Innkalling til LKFR 2.11.2023

Referat fra LKFR 21.9.2023

Innkalling til LKFR 21.9.2023

Referat fra LKFR 1.6.2023

Innkalling til LKFR 1.6.2023

Referat fra LKFR 18.4.2023

Innkalling til LKFR 18.4.2023

Referat fra LKFR 16.3.2023

Innkalling til LKFR 16.3.2023

Referat fra LKFR 13.12.2022

Innkalling LKFR 13.12.2022

Referat fra LKFR 27.10.2022

Innkalling til LKFR 27.10.2022

Referat fra LKFR 2.6.2022

Innkalling til LKFR 2.6.2022

Referat fra LKFR 26.4.2022

Innkalling til LKFR 26.4.2022

 

Tilbake