Møteinnkallinger og referater fra menighetsrådene og fellesrådet.


Lund menighetsråd

Referat fra LMR 31.8.2023

Innkalling til LMR 31.8.2023

Referat fra LMR 6.6.2023

Innkalling til LMR 6.6.2023

Referat fra LMR 27.4.2023

Innkalling til LMR 27.4.2023

Referat fra LMR 9.3.2023

Innkalling til LMR 9.3.2023

Referat fra LMR 24.1.2023

Innkalling til LMR 24.1.2023

Referat fra LMR 8.12.2022

Innkalling til LMR 8.12.2022

Referat fra LMR 1.11.2022

Innkalling til LMR 1.11.2022

Referat fra LMR 22.9.2022

Innkalling til LMR 22.9.2022

Referat fra LMR 18.8.2022

Innkalling til LMR 18.8.2022

Referat fra LMR 9.6.2022

Innkalling til LMR 9.6.2022

Referat fra LMR 5.5.2022

Innkalling til LMR 5.5.2022

Referat fra LMR 8.3.2022

Innkalling til LMR 8.3.2022

Referat fra LMR 17.2.2022

Innkalling til LMR 17.2.2022

 

Heskestad menighetsråd

Innkalling til HMR 5.10.2023

Referat fra HMR 7.9.2023

Innkalling til HMR 7.9.2023

Referat fra HMR 1.6.2023

Innkalling til HMR 1.6.2023

Referat fra HMR 20.4.2023

Innkalling til HMR 20.4.2023

Referat fra HMR 7.3.2023

Innkalling til HMR 7.3.2023

Referat fra HMR 19.1.2023

Innkalling til HMR 19.1.2023

Referat fra HMR 17.11.2022

Innkalling til HMR 17.11.2022

Referat fra HMR 20.10.2022

Innkalling til HMR 20.10.2022

Referat fra HMR 8.9.2022

Innkalling til HMR 8.9.2022

Referat fra HMR 16.6.2022

Innkalling til HMR 16.6.2022

Referat fra HMR 26.4.2022

Innkalling til HMR 26.4.2022

Referat fra HMR 20.1.2022

Innkalling til HMR 20.1.2022

 

Lund kirkelige fellesråd

Referat fra LKFR 21.9.2023

Innkalling til LKFR 21.9.2023

Referat fra LKFR 1.6.2023

Innkalling til LKFR 1.6.2023

Referat fra LKFR 18.4.2023

Innkalling til LKFR 18.4.2023

Referat fra LKFR 16.3.2023

Innkalling til LKFR 16.3.2023

Referat fra LKFR 13.12.2022

Innkalling LKFR 13.12.2022

Referat fra LKFR 27.10.2022

Innkalling til LKFR 27.10.2022

Referat fra LKFR 2.6.2022

Innkalling til LKFR 2.6.2022

Referat fra LKFR 26.4.2022

Innkalling til LKFR 26.4.2022

 

Tilbake